Kort yrkesgymnasium ska minska antalet avhopp

Jan Björklund gick nyligen ut med ett förslag om att införa ett kortare yrkesgymnasium. Utbildningen ska vara 1-2 år och behöver inte inkludera några teoretiska ämnen. Målet är att kunna erbjuda en utbildning till skoltrötta ungdomar som annars inte hade slutfört gymnasiet. Utspelet väckte en del uppståndelse. Motståndarna menar att det är helt fel väg att gå att sänka kraven på gymnasiet, man borde istället hitta ett sätt att hjälpa och motivera eleverna så att alla slutför gymnasiet.

Frågan är om införandet av yrkesutbildning verkligen sänker kraven på gymnasiet. Egentligen borde man se yrkesutbildningen som ett alternativ till gymnasieskolan. En skoltrött elev som inte vill gå en ordinarie gymnasielinje erbjuds då ett möjlighet att gå en yrkesutbildning.

Ser man yrkesutbildningar som ytterligare en reform av gymnasiet är det alltså lätt att se det som att kraven på gymnasieskolan sänks. Om man däremot ser det som ett alternativ istället för att gå gymnasiet, kan man då istället se förslaget som att det öppnas fler möjligheter för ungdomarna i Sverige.

Läs mer i tre artiklar på Lärarnas Nyheter:

Comments are closed.